MINE TJENESTER

INDIVIDUELL
Oppfølging skyteteknikk, trening og treningsplanlegging.
(Performance development)

Individuell oppfølging inkl. innlæring av mentale basisteknikker og utvikling av tenkemåte i forbindelse med skyting(mindset).
Passer for rifle, pistol, lerdue og skiskyttere. 

PRIS: Kr 950,- for enkelttimer.  Lengre forløp avtales spesielt.

 

KLUBBKVELD
Arbeid med skytestillinger, teknikktrening, motivasjon og mental trening.
Workshop «Motivasjon og mentaltrening» arrangeres kveldstid/ukedager.(2,5 time)

Passer spesielt godt for klubber og DFS lag.

PRIS: Avhengig av reisevei/tidsbruk. Be om pristilbud.

 

KURS
ISSF d-kurs (norsk/engelsk) 

Passer for deg som vil bli trener.  D-kurset er et basiskurs beregnet på deg som ønsker bli trener. 
Kurset er inngangen til internasjonalt ISSF C-kurs. 

PRIS: Avhengig av arrangør. (Særforbund/ISSF/IOC solidarity)

 

PROSJEKTUTVIKLING OG PROSJEKTLEDELSE
Utviklingsprosjekt for grupper. (Performance development)

Passer for større grupper som vil arbeide sammen minimum ett år.

PRIS: Etter avtale